Welkom

De Huibert C. J. van Ginhoven Stichting is in 2023 opgericht ter ere en nagedachtenis aan ons familielid Huibert C. J. van Ginhoven (1896 - 1942), een verzetsheld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurd mede door het ontwikkelen en onderhouden van deze website waarop, zijn verzetsactiviteiten in de tweede wereldoorlog, alsmede die van zijn broers en zussen en hun families, worden weergegeven en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Daarnaast wordt getracht via een stamboom de genealogie van de familie van Ginhoven in kaart te brengen en te onderhouden. 

Als logo van de Stichting wordt het oude familiewapen van Cornelis van Ginhoven (1701-1762) 'een gouden tulp met aan weerszijden twee gouden sterren' op een blauw vlak gebruikt. 

Welcome

The Huibert C. J. van Ginhoven Foundation is founded in 2023 in honor and memory of our relative Huibert C. J. van Ginhoven (1896 - 1942), a resistance hero during the Second World War. This is partly done by developing and maintaining this website on which his resistance activities in the Second World War, as well as those of his brothers and sisters and their families, are displayed and made accessible to a wide audience. In addition, an attempt is made to map and maintain the genealogy of the van Ginhoven family by means of a family tree. 

The logo of the Foundation is the old coat of arms of Cornelis van Ginhoven (1701-1762), 'a golden tulip with on both sides two golden stars on a blue shield' .